logo e-učbeniki2

Učbeniški sklad je v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov ustanovljen, da se učenkam in učencem osnovne šole zagotovi učbenike, ki jih potrebujejo pri pouku. 

Izposoja učbenikov je za vse učence brezplačna.

V šolskem letu 2024/2025 bo za 1. triletje izposojevalnino za učna gradiva krilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. To pomeni, da bo učna gradiva (učbenike in delovne zvezke) za učence 1., 2. in 3. razreda nabavila šola. Potrebščine starši nabavijo sami.

Delovne zvezke za učence od 4. do 9. razreda prav tako kupijo starši.

Učbenike za novo šolsko leto bodo učenci prejeli ob vračilu učbenikov preteklega šolskega leta ob koncu pouka, ali izjemoma v zadnjem tednu avgusta, oziroma v prvem tednu septembra. Z učbeniki naj učenci ravnajo skrbno, saj so namenjeni več generacijam. Za poškodovan, uničen ali izgubljen učbenik je potrebno plačati odškodnino v skladu z 12. členom Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov. Višina odškodnine je določena z nabavno ceno in starostjo učbenika.

Izposoja učbenikov je za starše brezplačna. Če pa ne želite, da si vaš otrok v prihodnjem šolskem letu izposodi učbenike v šoli, mi prosim to sporočite na elektronski naslov: andrej.jalen@os-bled.si.

Delovne zvezke in ostale potrebščine kupite kot ste vajeni. Na tem mestu pa je navedenih nekaj posrednikov, ki so se obrnili na nas in smo jim posredovali seznam z našim izborom gradiv.

 

Andrej Jalen, knjižničar in skrbnik učbeniškega sklada

UCBENISKI SKLAD 2024_2025