V šolskem letu 2020/21 smo se osnovna šola prof. dr. Josipa Plemlja Bled in vrtec Bled povezali v skupnem projektu KORAK ZA KORAKOM, ki poteka pod okriljem Pedagoškega inštituta.

Cilj povezave vrtca in šole v projektu Korak za korakom je otrokom in njihovim staršem pred vstopom v šolo omogočiti čim manj stresen prehod v novo učno okolje.

Z različnimi spoznavnimi aktivnostmi, kot so obisk šolske knjižnice, sodelovanje na glasbeni in športni delavnici ter obiskom šolskega živalskega vrta, otroke na prijeten, zanimiv in dinamičen način seznanimo z utripom življenja na šoli, katere učenci bodo jeseni postali.