Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) je priložnost, da otroci in starši preverite, kakšno je znanje otroka in ga primerjate z znanjem vrstnikov po Sloveniji.

Rezultati nimajo vpliva na oceno učenca pri pouku (tudi niso ocenjeni z oceno, temveč ovrednoteni s točkami oziroma odstotki).

Učenci 6. razreda opravljajo nacionalne preizkuse znanja iz slovenščine, matematike in angleščine. Učenci 9. razredov opravljajo nacionalne preizkuse iz treh predmetov: slovenščine, matematike ter tretjega rednega predmeta iz 3. triade, ki ga prvi šolski dan določi minister za šolstvo.

Preverja se znanje, ki ga vsebujejo učni načrti in na način, ki ga učenci in učenke poznajo z vsakdanjega šolskega dela.

Preizkusi so pisni, preverjanje traja 60 min, vsi učenci po Sloveniji na isti dan rešujejo enake naloge pod enakimi pogoji. Izjema so otroci s posebnimi potrebami, ki se jim tudi pri izvajanju NPZ omogoči določene prilagoditve, v skladu z odločbo in individualiziranim programom.

Naloge se vrednotijo po enotnih, posebej pripravljenih kriterijih na Republiškem izpitnem centru, ki tudi posreduje naloge in navodila šolam.

Preizkuse vrednotijo s strani ravnateljev določeni učitelji vseh slovenskih šol.

Prijava k nacionalnemu preizkusu je za učence 6. in 9. razreda obvezna.

6. razred Redni rok   9. razred Redni rok
slovenščina 7. maj   slovenščina 7. maj
matematika 9. maj   matematika 9. maj
angleščina 13. maj   LUM 13. maj

Več o nacionalnem preverjanju znanja si preberite na strani Republiškega izpitnega centra.