Naslov šolske himne: Naša pesem
Besedilo: Mateja Sirk
Melodija: Mateja Sirk in Irena Kosmač
Obdelava in klavirska spremljava: Egi Gašperšič