Tudi v letošnjem šolskem letu bomo organizirali šole v naravi in tabore. Tabora oziroma šole v naravi naj bi se, če je le mogoče, udeležili vsi učenci. Tam si naberejo veliko znanja, še bolj pa so dragocene izkušnje, ki jih pridobijo v razvijanju medsebojnih odnosov.

RAZRED TERMIN ŠT. DNI KRAJ
3. Maj 5 Soča
4. Februar 4 Soriška planina
5. September 5 Debeli Rtič
7.      

 

TABOR TERMIN ŠT. DNI KRAJ
Hočem več junij 2 – 3 Javorniški Rovt
Zimski tabor – Planinska šola naknadno 3 Naknadno

 

VLOGA za subv. ŠVN – 5. razred MVI

Vloga_subvencija_solski_sklad