Izvedbo projekta oziroma delavnice, v okviru Programa usposabljanja otrok in mladih za krepitev digitalnih kompetenc ter spodbujanje in promocijo naravoslovnih in tehniških poklicev, sofinancira Ministrstvo za digitalno preobrazbo.

VSEBINA in PRIJAVA

Delavnice so namenjene mladim s področja računalništva in bodo potekale na OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled. Delavnice so brezplačne in zajemajo 22 šolskih ur. Potekale bodo ob ponedeljkih od 14. 00 do 15.30 oz po dogovoru.

Osrednji del delavnice se bo nanašal na urejanje fotografij, obdelave zvoka in sestavi kratkega filma. Delali bomo s programom PhotoFiltre, Audacity in fotografije – urejanje filma.

Na delavnici bodo udeleženci na praktični način razvijali spretnosti reševanja problemov oziroma kreativne uporabe programov.

Del delavnice bo namenjen tematiki komunikacije in sodelovanja – spletnemu bontonu.