logotip-BP-desno

V projekt smo se vključili v šolskem letu 2012/13. Namenjen je v razvijanju bralne zmožnosti učencev ter širjenju dobre poučevalne prakse. Učenci spoznavajo različne bralno-učne strategije, z različnimi aktivnostmi razvijajo motivacijo za branje, natančnost pri branju navodil, besedil, s tem pa bralno razumevanje.