Skoči na glavno vsebino
Mednarodni projekti
Zdrava šola
logotip_zdrave_sole

 

Za zdravje se je treba potruditi.
Zdravja ne moremo ustvariti čez noč, ampak korak za korakom.
Semena bodočnosti so v cvetovih sedanjosti.

PROJEKT ZDRAVA ŠOLA je skupno delo treh evropskih organizacij:

1. Svetovne zdravstvene organizacije, ki skrbi za promocijo zdravja,
2. Sveta Evrope,
3. Evropske unije, ki skrbita za povezavo med državami.

Ko smo leta 1998 pristopili k ZDRAVI ŠOLI, smo se zavezali zdravju otrok, staršev, učiteljev, vseh zaposlenih na šoli in zagotavljanju varnega okolja, ki omogoča zdravje.

Vsem, ki hodijo v šolo, želimo omogočiti izboljšanje telesnega in duševnega zdravja, uvajati spremembe vodenja, nove načine poučevanja, nove metode dela in nove vsebine.

Cilji zdrave šole so:

 • poskrbeti za tako okolje za delo in učenje, ki promovira zdravje: stavbe, igralne površine, pripomočki, varnostni ukrepi, šolska prehrana;
 • spodbujati večjo odgovornost posameznika, družbe, skupnosti do zdravja;
 • razvijati samospoštovanje pri učencih;
 • spodbujati dobre med osebne odnose med učitelji in učenci, med samimi učenci, ter med šolo domom in skupnostjo;
 • omogočiti učencem čim več znanja in veščin, ki jih potrebujejo za odločanje, ki vpliva na zdravje.

Program Skupaj za boljše zdravje otrok in odraslih

 

 

Fit4Kid
Unesco

Unesco šola si prizadeva, da bi imeli učenci in zaposleni v njej pozitiven odnos do naravne in kulture dediščine in seveda drug do drugega.Trudimo se biti povezani z našim okoljem, s starši, krajani, s tistimi, ki ne hodijo več v šolo in sami med seboj. Preko Unesco in drugih krožkov na različne načine širimo Unesco cilje in teme med ostale učence in učitelje.

Predvsem smo pozorni na obeležitve mednarodnih dni, ki so pomembni za trajnostni razvoj naše kulture in tudi narave. Vsako leto se šola vključuje v razne solidarnostne in prostovoljne aktivnosti, ne manjkajo pa tudi mladinske akcije. Učitelji skozi različne projekte in aktivnosti z učenci uveljavljajo kulturo miru in nenasilja, učijo skrbeti za ohranitev skupnega doma – planeta Zemlja in se skupaj z učenci učijo živeti skupaj in deliti med seboj.

Sodelujemo in srečujemo se tudi z učenci drugih Unesco ASP šolami. Naša šola spada v skupino Unesco šol Gorenjske, ki ima sedež v Mojstrani. Najbolj pridni in zagreti učenci lahko odidejo na tabore in sodelujejo v projektih, ki jih prirejajo druge Unesco ASP šole po Sloveniji. S širjenjem dobrih vesti preko šol smo tako še bogatejši in dobivamo več idej za trajnostni razvoj.

UNESCO - Jezikajmo!
Unesco - Eko vrtički

UNESCO VRTIČKI

»V sodelovanju z naravo, sam pridelam zdravo hrano.«

Semenu na pot

Seme poganja
in zemlja drhti.
Zeleno požene,
lepo zacveti.
Plodove rojeva,
 sladko zadiši
srce se veseli.

(Mina Kunstelj)

S projektom želimo otroke navdušiti za sobivanje z naravo, spremljanje rasti in razvoja rastlin, hkrati pa želimo mlade generacije ozaveščati o pomenu samooskrbe, saj hrana spet postaja pomembna dobrina.

Zakaj je pomembno, da z otroki sejemo?

 • Otroci imajo radi naravo, zato jim moramo omogočiti pogost stik z njo.
 • Spoznati morajo, da smo del narave, da jo sooblikujemo in z načinom življenja vplivamo na njeno stanje.
 • Otroke moramo naučiti, da hrana ne raste na trgovskih policah.
 • S tovrstnimi aktivnostmi razvijamo dobre navade in spoštljiv odnos do narave.

V šolskem letu 2011/12 smo uredili naš prvi ekovrtiček. Sestavlja ga 9 dvignjenih gredic, v sredini je žuželčnik. Tu je našlo svoj dom že kar nekaj žuželk. Na vrtičku rastejo zelišča, dišavnice in zelenjava. Vsega sicer po malo, a dovolj za opazovanje, učenje, skrb in dobro počutje v lepem okolju.

Leto pred tem smo uredili tudi cvetlično gredico ob šoli.

V šolskem letu 2013/14 smo v novem športnem parku ob šoli zasadili še sadno drevje ter sadike ribeza, aronije, kosmulje …

Cveti in diši tudi na obeh podružnicah, v Ribnem in na Bohinjski Beli.

Arhiv slik POŠ Bohinjska Bela

Arhiv slik matična šola 2017-2018

no images were found

 

Projekt treh šol
Noč z Andersenom – bralni maraton
Shema šolskega sadja in zelenjave

logotip-sssz-prozorno-ozadjeTo je ukrep EU kmetijske politike, ki šolarjem zagotavlja brezplačno sadje in zelenjavo. Vključuje različne izobraževalne dejavnosti in dejavnosti za ozaveščanje o pomenu sadja in zelenjave v prehrani. Shema šolskega sadja spodbuja zdrave prehranske navade pri mladih.

Več si lahko preberete na spletni strani projekta: http://www.shemasolskegasadja.si/

Aktivnosti v šoli

Dobro je vedeti!

Državni projekti

Etika in vrednote v vzgoji in izobraževanju
Evropska vas
Kulturna šola

kulturna_logoKulturna šola je državni projekt v osnovnih šolah, namenjen predvsem obšolskim dejavnostim s področja kulture, ki ima jasen cilj – dvigniti kvaliteto in obseg aktivnega in pasivnega kulturnega udejstvovanja učencev in njihovih staršev, starih staršev ter mentorjev.

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti v sodelovanju z Zvezo kulturnih društev Slovenije ter društvom Geoss vsako leto objavi razpis za laskav naziv KULTURNA ŠOLA. Šola, ki si pridobi ta naziv, ga lahko uporablja tri leta. Komisija razdeli prijavljene šole v tri kategorije: velike šole, srednje velike in majhne šole. Morda je videti vse zelo preprosto, vendar se je potrebno z večletnim delom dokazati na mnogih področjih kulturnega življenja.

Komisija ocenjuje:

 • kulturno delovanje na vsaj treh področjih v zadnjih treh letih,
 • razvejanost kulturnih področjih,
 • število vključenih učencev v redne in obšolske kulturne dejavnosti,
 • udeležbo in doseganje vidnih rezultatov na revijah, srečanjih, festivalih in tekmovanjih (na lokalni, območni, regionalni, državni in mednarodni ravni),
 • obseg izvedenih kulturnih dogodkov za šolsko in zunanjo javnost,
 • način in obseg spodbujanja mentorskega dela za kulturna in umetniška področja.

Arhiv

Tradicionalni slovenski zajtrk
Rastem s knjigo
Čisti zobje
KORAK ZA KORAKOM

V šolskem letu 2020/21 smo se osnovna šola prof. dr. Josipa Plemlja Bled in vrtec Bled povezali v skupnem projektu KORAK ZA KORAKOM, ki poteka pod okriljem Pedagoškega inštituta.

Cilj povezave vrtca in šole v projektu Korak za korakom je otrokom in njihovim staršem pred vstopom v šolo omogočiti čim manj stresen prehod v novo učno okolje.

Z različnimi spoznavnimi aktivnostmi, kot so obisk šolske knjižnice, sodelovanje na glasbeni in športni delavnici ter obiskom šolskega živalskega vrta, otroke na prijeten, zanimiv in dinamičen način seznanimo z utripom življenja na šoli, katere učenci bodo jeseni postali.

                                   

                                                     

Šolski projekti
Zbiranje odpadnega papirja
Nova slika (2)Na šoli vsako leto organiziramo jesensko in spomladansko papirno akcijo.

Namen papirnih akcij je ozaveščanje o nujnosti varovanja našega okolja in tako tudi samega sebe ter zbiranje sredstev za šolski sklad in fotokopije za učence.

Vsi učenci morajo torej v šolskem letu dvakrat prinesti vsaj 20 kg starega papirja.

Papir naj bo zvezan ali v škatlah. Plastičnih vrečk, lesenih zabojčkov in podobnega, žal, ne sprejemamo.

Za sodelovanje na papirnih akcijah smo vam vedno znova hvaležni.

Knjiga potuje od mene k tebi, od tebe k meni
Razvijanje bralne pismenosti
Povezava na vprašalnik o učnih strategijah: https://www.1ka.si/a/77075

Tečemo za Asjine sanje
Asjin tek

(Skupno 42 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost