Skupnost učencev sestavljajo vsi učenci šole. Delo vodi odbor, v katerem so predstavniki posameznih oddelčnih skupnosti od 4. do 9. razreda. Učenci na sestankih razpravljajo o problemih, ki jih zaznajo na šoli, iščejo rešitve in jih predlagajo vodstvu šole.
 
V okviru šolske skupnosti imamo organiziran tudi šolski parlament, ki ga vodi Metka Pazlar.