Učenci zamaške zbirajo po oddelkih, ob koncu meseca jih oddajo učiteljici, ki akcijo vodi. Dežurni učenci zamaške pregledajo in stehtajo. Hišnik jih odpelje na železniško postajo, kjer je zbirni center:

 ŽELEZNIŠKA POSTAJA BLED – JEZERO

Kolodvorska cesta 50

4260 BLED

Samo Arh 041 735 998

http://pokrovcki.ngu.si/zbirna_mesta.php

Leta 2013 smo se z zbiranjem zamaškov priključili  društvu NEVER GIVE UP in preko njih tudi oddajamo zamaške.

Humanitarni akciji zbiranja zamaškov smo se pridružili februarja 2007. V tem letu zamaškov nismo tehtali.

Z akcijo smo nadaljevali v šolskem letu 2007/08 in zbrali 1274 kg zamaškov.

Razred, ki je pokazal največ sočutja, je bil 2. a (razredničarka Ristana Dabič), saj so zbral kar 200 kg zamaškov.

V šolskem letu 2008/09  smo zbrali 1488 kg. Razred, ki je pokazal največ sočutja,  je bil 3. b (razredničarka Mateja Sirk).

V šolskem letu 2009/10 smo zbrali 1045,3 kg.

Razred, ki je pokazal največ sočutja, je bil 2. a (razredničarka Bernardka Bernard).

V šolskem letu 2010/11 smo zbrali 790,64 kg.

V šolskem letu 2011/12 smo zbrali 786 kg.

V šolskem letu 2012/13 smo zbrali  802,3 kg zamaškov. Največ zamaškov so zbrali učenci podružnične šole Ribno, saj so zbrali največ zamaškov, kar 196.5 kg/4,2 kg na učenca.

V šolskem letu 2013/14 smo zbrali  644 kg zamaškov. Največ zamaškov so zbrali učenci podružnične šole Ribno, saj so zbrali največ zamaškov – 4,6 kg na učenca.

V šolskem letu 2014/15  smo zbrali 542 kg zamaškov. Največ zamaškov so zbrali učenci  4. a – 2,52 kg na učenca.

V  šolskem letu 2015/16  smo zbrali 451 kg zamaškov. Največ zamaškov so zbrali učenci  8. c (razredničarka Alenka Kogoj) –  3,4 kg na učenca..

Nova slika

Vodja projekta: Alenka Šimnic