logotip_zdrave_sole

 

Za zdravje se je treba potruditi.
Zdravja ne moremo ustvariti čez noč, ampak korak za korakom.
Semena bodočnosti so v cvetovih sedanjosti.

PROJEKT ZDRAVA ŠOLA je skupno delo treh evropskih organizacij:

1. Svetovne zdravstvene organizacije, ki skrbi za promocijo zdravja,
2. Sveta Evrope,
3. Evropske unije, ki skrbita za povezavo med državami.

Ko smo leta 1998 pristopili k ZDRAVI ŠOLI, smo se zavezali zdravju otrok, staršev, učiteljev, vseh zaposlenih na šoli in zagotavljanju varnega okolja, ki omogoča zdravje.

Vsem, ki hodijo v šolo, želimo omogočiti izboljšanje telesnega in duševnega zdravja, uvajati spremembe vodenja, nove načine poučevanja, nove metode dela in nove vsebine.

Cilji zdrave šole so:

  • poskrbeti za tako okolje za delo in učenje, ki promovira zdravje: stavbe, igralne površine, pripomočki, varnostni ukrepi, šolska prehrana;
  • spodbujati večjo odgovornost posameznika, družbe, skupnosti do zdravja;
  • razvijati samospoštovanje pri učencih;
  • spodbujati dobre med osebne odnose med učitelji in učenci, med samimi učenci, ter med šolo domom in skupnostjo;
  • omogočiti učencem čim več znanja in veščin, ki jih potrebujejo za odločanje, ki vpliva na zdravje.

 

Program Skupaj za boljše zdravje otrok in odraslih  Meso v prehrani