Neobvezni izbirni predmeti

Šola ponuja štiri neobvezne izbirne predmete: računalništvo, šport, tehnika in tuji jezik. Učenci lahko izberejo neobvezni izbirni predmet, ni pa nujno.

Pred izbiro se z otrokom pogovorite in mu prisluhnite. 

Predlagamo, da o izbiri res dobro premislite in ste pozorni tudi na to, da otrok ne bo preobremenjen.

Vsi predmeti, za katere se boste skupaj z otrokom odločili, so namreč ocenjeni in jih bo otrok moral do konca šolskega leta obvezno obiskovati.

Neobvezni  izbirni predmet obsega 35  šolskih ur letno oziroma tuji jezik 70 šolskih ur.

Neobvezni izbirni predmeti se bodo izvajali v 4., 5. in 6. razredu, v 7., 8. in 9. razredu pa se bo poleg obveznih izvajal še neobvezni izbirni predmet tuj jezik.