Svet staršev

Svet staršev sestavljajo predstavniki staršev iz vsakega oddelka. Le-ti so vsako leto izvoljeni na 1. roditeljskem sestanku.  

Mandat predstavnika traja od izvolitve do konca šolskega leta, z možnostjo ponovne izvolitve. Število ponovnih izvolitev ni omejeno.


Člani sveta staršev v šolskem letu 2023/2024: ČLANI SVETA STARŠEV

 

 

ARHIV VABIL

 

ARHIV ZAPISNIKOV

 

Gradivo za 2. redno sejo dne 28. 2. 2024: