Interesne dejavnosti

Za razvijanje različnih interesov učencev organiziramo vrsto interesnih dejavnosti, v katere se učenci vključujejo prostovoljno. Interesne dejavnosti vodijo pedagoški delavci šole ali zunanji sodelavci in so praviloma brezplačne.

Pri nekaterih bo potrebno prispevati le za material oziroma potrebščine, ki jih bodo učenci potrebovali za delo.

Interesne dejavnosti se bodo organizirale, če bo v skupini vsaj 8 učencev. Priporočamo, da so učenci vključeni vsaj v eno interesno dejavnost oziroma v toliko interesnih dejavnosti, kolikor jih bodo zmogli.

 

V letošnjem šolskem letu bi za učence organizirali naslednje dejavnosti:

 

Interesna dejavnost Razred Izvajalec
Pevska pripravnica 1. Irena Kosmač
Bontonček 1. Romana Berce
Logika 2. Martina Šporar
Logika 3. Metka Svetina
Logika 4., 6. Primož Mirtič Dolenec
Logika 5. Nataša Ahačič
Otroški pevski zbor 2.–4. Irena Kosmač
Razredni ZOO 4. Alenka Šimnic
Vesela šola 4.–9. Veronika Pintar, Meta Pazlar
Tabor Hočem več 4.–5. S. Zupan, I. Burja, J. Barle
Računalniški krožek 4. Petra Tonejc
Knjižničarski krožek 5.–9. Andrej Jalen, Rajka Korošec Kavčič
Angleški krožek – Extra English 4.-6. Anja Duljak
Turistični krožek 4., 5. Andrej Jalen, Saša Zupan
Malo likovno snovanje 1., 2. Sergeja A. Lapajne
Planinski krožek 1.–9. B. Bernard, J. Černe, A. B. Demšar
Angleška bralna značka 2.–9. Anja Mitić, J. Nerat, M. Jemc, Alenka B. Demšar, Irena Š. Fajan
Novinarski krožek – Beli lokvanj 1..–9. Alma Stružnik, Eva Klinar
Otroški parlament 4.–9. Meta Pazlar
Vsemu sem kos (nadarjeni) 7. Lucija Černivec
Logika, Matemček 7.–9. Metka Jemec
Razvedrilna matematika 6.–9. Metka Jemec
Nemška bralna značka 5.–9. Irena Švagelj Fajan
Priprava na tekmovanje NEM 8., 9. Irena Švagelj Fajan
Španska bralna značka 7.–9. Kristina Kodranov Maroševič
Lutkovni krožek 3.–9. E. Žnidaršič S., B. Bernard
Mladinski pevski zbor 5.–9. Irena Kosmač
Slovenska bralna značka 6.–9. A. Stružnik, S. Petrič, E. Klinar
Slikanje na platno 6.–9. Sergeja Ažman Lapajne
Šolski radio 7.–9. Meta Pazlar
Gledališki gib 8. Eva Klinar, Elizabeta Žnidaršič S.