Prosojnice z roditeljskega sestanka z dne 9. 11. 2023.

Vstop v srednjo šolo je pomemben korak v življenju človeka.

Da bi bila vaša odločitev čim bolj pravilna, moramo v prvi vrsti poznati samega sebe.

Ko razmišljamo o svojih željah, sposobnosti, močnih in šibkih lastnostih, ki jih imamo, si pomagamo  z mnenji, ki jih imajo o nas starši, učitelji, svetovalci.

Končna odločitev je tvoja, dragi devetošolec.

Na izbor srednje šole vpliva  tudi učni uspeh, ki ga imaš, predvsem zadnje šolsko leto.

Sledi  spoznavanje  šolskega sistema v naši državi shema vzgoje in izobraževanja

V Sloveniji srednjih šol, ki so za nas zanimive in poklicev, do katerih pridemo z izobraževanjem www.mojaizbira.si.

Nekatere srednje šole so postavile merila za sprejem. Ta so lahko vsako leto drugačna. Merila posameznih srednjih šol.

Preizkus posebne nadarjenosti, ki je predpogoj za vpis, je potreben na  programih fotografski tehnik, tehnik oblikovanja.

Učenci se sami prijavijo nanje z obrazci, ki so na spletnih straneh MŠŠ. Učenci, ki jih zanima šolanje na Gimnazijah s športnim oddelkom, svojo izjemnost na športnem področju predložijo z izpolnjenimi obrazci in potrebnimi  dokazili. Če bo na določen program vpisanih preveč učencev, bodo srednje šole selekcionirale učence po določenih merilih Merilih za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa.

Tudi ogled tabel za izračun točk pri omejitvi nam je na razpolago.

Podrobne časovne opredelitve pri vpisu v srednjo šolo so opredeljene v ROKOVNIKU, ki vam ga v izbrani obliki tudi posredujemo.

Osnovna informacija za vse pa je RAZPIS za vpis v srednjo šolo, ki ga dobi vsak devetošolec.

Štipendije, ki predstavljajo dopolnilni prejemek, namenjen za kritje stroškov izobraževanja, so v R Slovenija: občinske, državne, kadrovske, Zoisove, državnih organov, za Slovence v zamejstvu in po svetu, za izobraževanje v tujini, posojila za študij doma in v tujini, nagrade za trajnostni razvoj, sofinanciranje raziskovanja in pedagoškega sodelovanja

Seveda pa je dobrodošel tudi osebni razgovor, za katerega se lahko odloči vsak devetošolec skupaj s svojimi starši pri poklicnem svetovalcu na matični osnovni šoli ali na Zavodu RS za zaposlovanje v Radovljici ali na Centru za informiranje in poklicno svetovanje (CIPS) Kranj.

 

Šolska svetovalna služba

Lucija Černivec, univ. dipl. psihologinja