Sredstva šolskega sklada so namenjena nakupu nadstandardne opreme, prav tako z njimi občasno sofinanciramo dejavnosti, za katere iz rednih virov ni zadosti sredstev. S sredstvi sklada pomagamo socialno ogroženim družinam oziroma družinam, ki zaradi trenutnih okoliščin potrebujejo finančno pomoč. Sredstva se uporabljajo strogo namensko. Šolski sklad sredstva pridobiva s pomočjo donacij in različnih vsakoletnih akcij. Velik del sredstev zberemo z zbiranjem starega papirja v spomladanskem času. Hvala vsem, ki nam pri zbiranju sredstev kakorkoli pomagate.

Če bi želeli zaprositi za pridobitev subvencije iz sredstev iz šolskega sklada zavoda, izpolnite obrazec:

Izpolnjeno vlogo prinesite v tajništvo OŠ ali pošljite po elektronski pošti na naslov: solski.sklad@os-bled.si 

Kot davčni zavezanci možnost, da do največ 0,3 % dohodnine namenite za donacijo Šolskemu skladu Osnovne šole prof. dr. Josipa Plemlja Bled. Vlogo in navodila najdete na sledeči povezavi:

Predstavniki šolskega sklada

PREDSTAVNIKI ŠOLE
 
PREDSTAVNIKI STARŠEV
Tina Koselj predsednica   Jelka Breznik članica
Alenka Kogoj članica   Tanja Pazlar članica
Jana Černe članica   Gregor Jarkovič član
Blanka Valant članica      

 

Preberite si še: