MIZŠ je letos na podlagi razpisa izbralo 90 osnovnih šol, ki bodo imele v šolskem letu 2015/16 tuji jezik kot obvezni predmet na urniku v 2.razredu in v šolskem letu 2016/17 še v 3.razredu.  Zavod RS za šolstvo bo sodeloval kot strokovna podpora. Cilji zgodnjega učenja tujega jezika so predvsem senzibilizacija za tuji jezik, razvoj zmožnosti in motivacije za vseživljenjsko jezikovno učenje, oblikovanje posameznikove raznojezičnosti in družbene večjezičnosti, razvijanje receptivnih, receptivno – produktivnih in produktivnih spretnosti.

IMG_6821_800x600 IMG_6823_800x600