Skoči na glavno vsebino

Šolska svetovalna služba

Na šoli sta zaposleni socialna pedagoginja Vesna Kordež in psihologinja Lucija Černivec, ki opravljata delo šolske svetovalne službe.

Predstavitev socialne pedagoginje

Sem Vesna Kordež, po izobrazbi univerzitetna diplomirana socialna pedagoginja. Na OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled sem zaposlena od leta 1999. Začela sem kot svetovalna delavka, nato sem nekaj let opravljala delo učitelja za individualno in skupinsko pomoč otrokom in dodatno strokovno pomoč otrokom s posebnimi potrebami, leto dni sem bila pomočnica ravnatelja. Ob rednem delu sem pred leti delala tudi v Svetovalnici za mlade na Jesenicah in na Društvu za zdrav osebnostni razvoj Radovljica, kjer sem dve leti koordinirala delo skupine za izvajanje igralne skupinske terapije za otroke. Na Bledu sem 4 leta tudi sama izvajala omenjeno obliko dela z učenci.S svojo družino živim na Jesenicah. Kot mamica sina in hčerke, se doma tudi sama srečujem z vsemi radostmi in tegobami, ki jih prinašata starševstvo in vzgoja. Starševstvo je namreč področje za katerega se pravzaprav ne moremo izšolati. Moje delo na šoli poleg neposrednega dela z otroki s posebnimi potrebami obsega tudi:

 • celotno koordinacijo dela z otroki s posebnimi potrebami na naši šoli,
 • vodenje postopka Nacionalnega preverjanja znanja za 6. razrede,
 • vodenje evidence subvencij za šolsko prehrano,
 • sodelovanje s šolskim skladom pri pomoči socialno ogroženim družinam,
 • koordiniram postopek v povezavi z obveznimi in neobveznimi izbirnimi predmeti na predmetni stopnji,
 • pomagam pri vpisu prvošolčkov,
 • spremljam razpis javnih del, saj na ta način poskušamo nekaterim našim otrokom zagotoviti še dodatno pomoč pri učenju in koordiniram izvajanje javnih del na šoli,
 • sodelujem v skupini za spremljanje izvajanja vzgojnega načrta šole,
 • organiziram jesensko in pomladansko papirno akcijo,
 • organiziram naravoslovni dan za učence 7. razredov (odkrivanje in preprečevanje vseh oblik zlorabljanja otrok),
 • pomembno delo je vsakodnevno sodelovanje z učitelji, starši in zunanjimi institucijami (ZD, CSD, Svetovalni center,…),
 • drugo

Z otroki rada delam, prav tako rada pomagam staršem in učiteljem. Delo na osnovni šoli je zelo raznoliko. Priložnosti, da pomagaš je veliko, če jih posameznik le želi videti in izkoristiti.

Predstavitev psihologinje

Prvi stik šolskega novinca in starša s šolo je stik z menoj, psihologinjo. To velja tudi za vse učence, ki se prešolajo iz drugih šol in jim dodelim oddelek, ki ga bodo obiskovali naprej. Oblikujem oddelke prvih razredov in ko pridejo učenci iz dveh podružnic na matično šolo, še šeste. Ravno tako heterogene skupine, v katerih imajo v tretji triadi učenci pouk pri slovenskem in angleškem jeziku. Devetošolcem, ki se odločajo za poklic in njihovim staršem pomagam pri ustrezni izbiri poklicne poti in vpisu v srednjo šolo. V poklicnem bazarju, ki ga s sosednjo gorjansko šolo organiziramo na šoli, se nam predstavijo vsi srednješolski programi Gorenjske. Na roditeljskem sestanku jih opremim s podatki, ki jih potrebujejo pri odločanju. Pri osebnostnih, razvojnih, čustvenih, učnih stiskah skupaj z učenci, starši iščemo boljše načine ravnanja, ki jim omogočajo zadovoljnejše življenje, tako pri učenju, kot pri sobivanju med prijatelji, sošolci, starši. Teh stisk ni malo in vesela sem, če je komu po pogovoru lažje oziroma je bolj opremljen za reševanje le teh. Veliko je pogovora o vsem, o čemer se učenci želijo pogovarjati, tudi v Ustvarjalnicah. Te so predvsem namenjene nadarjenim učencem, vendar se vanje lahko vključijo tudi ostali učenci. Vsebine pogovora so lahko znanstveni dosežki ali pa so namenjena spoznavanju samega sebe. Kajti, čimbolj poznamo sebe, tem bolj lahko obvladujemo svoje življenje. Nadarjeni učenci, njihovo odkrivanje in razvijanje »moči«, je obširno in zahtevno področje dela na šoli. Kot vodja projekta Zdrava šola, želimvsako leto z stalnicami: Riklijev športni dan za tretješolce, Naravoslovni dan Ne kadim–zdravo živim za četrtošolce, delavnice o Alkoholu za sedmošolce, Zdravo samopodobo za osmošolce, Spolnost za devetošolce sistematično vplivati na razvoj nekaterih vidikov zdravja, ob mnogih drugih enkratnih akcijah za zdrav življenjski slog. Pozornost namenjamo tudi zdravemu okolju v katerem bivamo. Telesno, predvsem pa duševno zdravje, mi je osnovno vodilo pri delu z učenci in njihovimi starši. Enaka misel me spremlja tudi pri organiziranju uvodnih predavanj, delavnic za sodelavce na začetku šolskega leta.

Jesenska papirna akcija

Jesenska papirna akcija

Spoštovani. Tudi v letošnjem šolskem letu bomo izvedli jesensko in spomladansko papirno akcijo. Na ta način zbiramo sredstva za šolski sklad (jesenska papirna akcija) in papir za fotokopije za učence (spomladanska papirna akcija), devetošolci pa si tako lahko...

več...
(Skupno 1.617 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost