Seznam zaposlenih

Nataša Ahačič

ravnateljica

pismo natasa.ahacic@os-bled.si

telefon04 5780 621


Petra Tonejc

pomočnica ravnateljice

pismopetra.tonejc@os-bled.si

telefon04 5780 622


Meta Skumavec

vodja podružnice Ribno

pismo meta.skumavec@os-bled.si

telefon04 5768 300


Nataša Klinar

vodja podružnice Bohinjska Bela

pismonatasa.klinar@os-bled.si

telefon04 5720 011

 

Tatjana Urbančič

poslovna sekretarka

pismo os-bled@guest.arnes.si

telefon04 5780 620


Vesna Ogrinec

računovodja

pismovesna.ogrinec@os-bled.si

telefon04 5780 624


Sabina Ponikvar

knjigovodja

pismo sabina.ponikvar@os-bled.si

telefon04 5780 625


Strokovne službe

Alenka Weithauser

psihologinja

pismo alenka.weithauser@os-bled.si

telefon04 5780 627


Vesna Kordež

socialna pedagoginja

pismovesna.kordez@os-bled.si

telefon04 5780 628

Dodatna strokovna pomoč

Jana Černe

dodatna strokovna pomoč

pismo jana.cerne@os-bled.si

telefon031 208 504


Mateja Stošicki

dodatna strokovna pomoč

pismomateja.stosicki@os-bled.si

telefon/


Anja Cesar

dodatna strokovna pomoč

pismo anja.cesar@os-bled.si

telefon/


Špela Starič

dodatna strokovna pomoč

pismospela.staric@os-bled.si

telefon/


Tina Koselj

dodatna strokovna pomoč

pismotina.koselj@os-bled.si

telefon/

Računalnikar

Petra Dermota

računalnikar – organizator informacijskih dejavnosti

pismo petra.dermota@os-bled.si

telefon04 5780 636


Primož Mirtič Dolenec

računalnikar – organizator informacijskih dejavnosti

pismoprimoz.mirtic@os-bled.si

telefon04 5780 636

Knjižnica

Andrej Jalen

knjižničar

pismo andrej.jalen@os-bled.si

telefon04 5780 631

 

Bojan Arh

hišnik

pismobojan.arh@os-bled.si

telefon04 5780 629


Dušan Rozman

hišnik

pismodusan.rozman@os-bled.si

telefon04 5780 629


Elena Bašić

čistilka

 


Branka Rozinger

čistilka


Polona Stres

čistilka


Arifa Skenderovcić

čistilka


Vesna Čakš

čistilka


Milka Zrnić

čistilka


Francka Bremec

vodja kuhinje

telefon04 5780 630


Joži Šorli

kuharica in čistilka na podružnici Ribno

 


Suzana Ropret

kuharica in čistilka na podružnici Ribno

 

 

Ristana Dabič

učiteljica razrednega pouka

domOddelek: 1. A

ura Govorilne ure: ponedeljek, 12.05-12.50, 1. A

tag Interesne dejavnosti: Bralna značka

pismoristana.dabic@os-bled.si


Romana Berce

druga strokovna delavka v 1. razredu, učiteljica v podaljšanjem bivanju

domOddelek: 1. A

ura Govorilne ure: sreda, 8.20-9.05, 1. A

tag Interesne dejavnosti: Bralna značka

pismoromana.berce@os-bled.si


Metka Svetina

učiteljica razrednega pouka

domOddelek: 1. B

ura Govorilne ure: četrtek, 12.05–12.50, 1. B

tag Interesne dejavnosti: Bralna značka, Logika

pismometka.svetina@os-bled.si


Elizabeta Žnidaršič Stefanciosa

druga strokovna delavka v 1. razredu, učiteljica v podaljšanjem bivanju

domOddelek: 1. B

ura Govorilne ure: 

tag Interesne dejavnosti: Bralna značka

pismoelizabeta.znidarsic@os-bled.si


Irena Burja

učiteljica razrednega pouka

domOddelek: 2. A

uraGovorilne ure: ponedeljek, 10.25-11.10, 2. A

tagInteresne dejavnosti: Bralna značka, Kresnička, Tabor Hočem več

pismoirena.burja@os-bled.si


Martina Šporar

učiteljica razrednega pouka

domOddelek: 2. B

ura Govorilne ure: sreda, 11.15–12.00, 2. B

tag Interesne dejavnosti: Bralna značka, Logika, Vesela šola

pismomartina.sporar@os-bled.si


Justi Barle

učiteljica razrednega pouka

domOddelek: 3. A

ura Govorilne ure: petek, 9.25–10.10, 3. A

tag Interesne dejavnosti: Bralna značka, Tabor Hočem več

pismojusti.barle@os-bled.si


Bernardka Bernard

učiteljica razrednega pouka

domOddelek: 3. B

ura Govorilne ure: sreda, 10.25-11.10, 3. B

tag Interesne dejavnosti: Bralna značka, Noč s knjigo, Planinski krožek, Likovne delavnice

pismobernardka.bernard@os-bled.si


Saša Zupan

učiteljica razrednega pouka

domOddelek: 3. C

ura Govorilne ure: torek, 9.25–10.10, 3. C

tag Interesne dejavnosti: Bralna značka, Tabor Hočem več, Noč s knjigo, Turistični krožek

pismosasa.zupan@os-bled.si


Aleš Ambrož

učitelj razrednega pouka

domOddelek: 4. A

ura Govorilne ure: torek, 11.15-12.00, 4. A

tag Interesne dejavnosti: Bralna značka

pismoales.ambroz@os-bled.si


Marjeta Sebanc

učiteljica razrednega pouka

domOddelek: 4. B

ura Govorilne ure: ponedeljek, 11.15-12.00, 4. B

tag Interesne dejavnosti: Bralna značka, Kresnička, Cici vesela šola, Noč s knjigo

pismometa.sebanc@os-bled.si


Lidija Vidic

učiteljica razrednega pouka

domOddelek: 5. A

ura Govorilne ure: 

tag Interesne dejavnosti: Bralna značka

pismolidija.vidic@os-bled.si


Mateja Sirk

učiteljica razrednega pouka

domOddelek: 5. B

ura Govorilne ure: torek, 8.20-9.05, 5. B

tag Interesne dejavnosti: Bralna značka

pismomateja.sirk@os-bled.si


Janja Iskra

učiteljica v podaljšanem bivanju

ura Govorilne ure: sreda, 8.20-9.05, zbornica RS

pismojanja.iskra@os-bled.si


Dana Sušnik

učiteljica v podaljšanem bivanju

ura Govorilne ure: po dogovoru

pismodana.susnik@os-bled.si


Ula Štibelj

učiteljica v podaljšanem bivanju

ura Govorilne ure: po dogovoru

pismoula.stibelj@os-bled.si


Anja Mitić

angleščina

ura Govorilne ure: četrtek, 12.05-12.50

pismoanja.mitic@os-bled.si


Alenka Branc Demšar

angleščina

ura Govorilne ure: sreda, 10.25-11.10, zbornica RS

pismoalenka.branc-demsar@os-bled.si


Renata Štern

gospodinjstvo

ura Govorilne ure: 

pismorenata.stern@os-bled.si


Irena Kosmač

glasbena umetnost

ura Govorilne ure: petek, 9.25-10.10, zbornica PS

pismoirena.kosmac@os-bled.si


Helena Vojvoda

neobvezni izbirni predmet tehnika

ura Govorilne ure: 

pismohelena.vojvoda@os-bled.si


Petra Dermota

neobvezni izbirni predmet računalništvo

ura Govorilne ure: petek, 10.25-11.10, pisarna računalnikarja

pismopetra.dermota@os-bled.si


Irena Švagelj Fajan

neobvezni izbirni predmet nemščina

ura Govorilne ure: torek, 12.05-12.50, zbornica PS

pismoirena.svagelj@os-bled.si


Ana Hribar

neobvezni izbirni predmet šport, učiteljica v podaljšanem bivanju

ura Govorilne ure: po dogovoru

pismoana.hribar@os-bled.si

Alenka Šimnic

naravoslovje, biologija, izbirni predmeti: ONA, RČL, ROD

domOddelek: 6. A

ura Govorilne ure: ponedeljek, 11.15-12.00, zbornica PS

pismoalenka.simnic@os-bled.si


Irena Kosmač

glasbena umetnost

domOddelek: 6. B

ura Govorilne ure: petek, 9.25-10.10, zbornica PS

tag Interesne dejavnosti: Pevska pripravnica, otroški in mladinski pevski zbor

pismoirena.kosmac@os-bled.si


Tina Burja

naravoslovje, biologija, kemija. izbirni predmet KEŽ

domOddelek: 6. C

ura Govorilne ure: ponedeljek, 11.15–12.00, zbornica PS

pismotina.burja@os-bled.si


Maja Jemc

angleščina

domOddelek: 7. A

ura Govorilne ure: petek, 10.25-11.10, zbornica PS

tag Interesne dejavnosti: Angleški krožek – Extra English, Angleška bralna značka

pismomaja.jemc@os-bled.si


Eva Klinar

slovenščina, izbirni predmet GKL

domOddelek: 7. B

uraGovorilne ure: torek, 9.25-10.10., zbornica PS

tagInteresne dejavnosti: Bralna značka, Novinarski krožek, Debatni klub

pismoeva.klinar@os-bled.si


Kristina Kodranov Maroševič

zgodovina, izbirni predmet ŠI

domOddelek: 7. C

ura Govorilne ure: 

tag Interesne dejavnosti: Španska bralna značka

pismokristina.kodranov-marosevic@os-bled.si


Borut Sirk

šport, izbirni predmet NOG

domOddelek: 8. A

ura Govorilne ure: ponedeljek, 9.25–10.10, zbornica PS

pismoborut.sirk@os-bled.si


Meta Pazlar

geografija, domovinska in državljanska kultura in etika

domOddelek: 8. B

ura Govorilne ure: 

tag Interesne dejavnosti: Otroški parlament, Vesela šola, Dramski krožek, Šolski radio

pismometa.pazlar@os-bled.si


Alma Stružnik

slovenščina

domOddelek: 9. A

ura Govorilne ure: ponedeljek, 10.25–11.10, zbornica PS

tag Interesne dejavnosti: Finžgarjeva bralna značka, Novinarski krožek

pismoalma.struznik@os-bled.si


Sara Petrič

slovenščina

domOddelek: 9. B

ura Govorilne ure: 

tag Interesne dejavnosti: Finžgarjeva bralna značka

pismosara.petric@os-bled.si


Alenka Kogoj

matematika, Izbirni predmet OGL, OGK, RVT

domOddelek: 9. C

ura Govorilne ure: sreda 10.25-11.10, zbornica PS

pismoalenka.kogoj@os-bled.si


Metka Jemec

matematika

ura Govorilne ure: sreda, 9.25-10.10, zbornica PS

tag Interesne dejavnosti: Logika, Matemček, Razvedrilna matematika

pismometka.jemec@os-bled.si


Jerneja Jelušič

matematika

ura Govorilne ure: torek, 9.25-10.10, zbornica PS

pismojerneja.jelusic@os-bled.si


Petra Tonejc

matematika

ura Govorilne ure: 

tag Interesne dejavnosti: Računalniški krožek

pismopetra.tonejc@os-bled.si


Jana Nerat

angleščina

ura Govorilne ure: četrtek, 11.15-12.00, zbornica PS

tag Interesne dejavnosti: Angleška bralna značka

pismojana.nerat@os-bled.si


Irena Švagelj Fajan

angleščina, izbirni predmet nemščina

ura Govorilne ure: torek, 12.05-12.50, zbornica PS

tag Interesne dejavnosti: Angleška in nemška bralna značka

pismoirena.svagelj@os-bled.si


Tanja Mohorič Drožina

izbirni predmet nemčina

ura Govorilne ure: po dogovoru

pismotanja.mohoric-drozina@os-bled.si


Nina Ovsenek

izbirni predmet španščina

ura Govorilne ure: po dogovoru

tag Interesne dejavnosti: Kitajščina

pismoninaovsenek@gmail.com


Primož Trontelj

fizika

ura Govorilne ure: 

tag Interesne dejavnosti: Verižni eksperiment

pismoprimoz.trontelj@os-bled.si


 

Sergeja Ažman Lapajne

likovna umetnost, izbirni predmet LS

ura Govorilne ure: torek, 8.20-9.05, zbornica PS

tag Interesne dejavnosti: Malo likovno snovanje, Slikanje na platno

pismosergeja.azman-lapajne@os-bled.si


Renata Štern

gospodinjstvo, naravoslovje, izbirni predmet SPH in NPH

ura Govorilne ure: 

tag Interesne dejavnosti: Sladkorna bolezen, Zlata kuhalnica, Mali Masterchef

pismorenata.stern@os-bled.si


 

Helena Vojvoda

tehnika in tehnologija

ura Govorilne ure: 

pismohelena.vojvoda@os-bled.si


Petra Dermota

tehnika in tehnologija

ura Govorilne ure: petek, 10.25-11.10, pisarna računalnikarja

pismopetra.dermota@os-bled.si


Vinko Poklukar

šport, izbirni predmet ŠSP

ura Govorilne ure: 

pismovinko.poklukar@os-bled.si


Vesna Repe

šport, izbirni predmet ŠZZ

ura Govorilne ure: 

pismovesna.repe@os-bled.si

(Skupno 10.488 obiskov, današnjih obiskov 2)
Dostopnost