Skoči na glavno vsebino

Splošne informacije

 • Učenci morajo v mesecu juniju oddati prijavo na šolsko prehrano za prihodnje šolsko leto. To storijo na obrazcu Prijava na šolsko prehrano
 • Ob začetku šolskega leta starši izpolnijo in oddajo obrazec Evidenca kosila in popoldanske malice za učen(ca)ko.
 • V primeru spremembe prijav med šolskim letom na posamezne obroke (kosila in popoldanske malice) je potrebno ponovno izpolniti obrazec Evidenca kosila in popoldanske malice za učen(ca)ko, ki ga dobite v računovodstvu ali na spletni strani šole. Izpolnjen obrazec pošljete vodji prehrane, Renati Štern ( e-mail: ).
 • V primeru bolezni ali druge odsotnosti učenca starši sami, preko Lo Polis portala – šolska prehrana odjavite obroke za določen čas. Odjava za obrok do 8. ure zjutraj, velja za pravočasno, za isti dan oz. z dnem, ki ga določi oseba, ki je sporočila odjavo.
 • Izjemoma lahko odjavo sporočite knjigovodkinji (tel.: 04 5780625). 
 • Odjava obroka za nazaj ni mogoča. Starši lahko kadarkoli brez obrazložitve prekličete prijavo na šolsko prehrano za nedoločen čas.
 • V tem primeru izpolnite Zapisnik za preklic prijave na šolsko prehrano, ki je objavljen na spletni strani šole ali ga prejmete v računovodstvu, pošljete ga vodji prehrane, Renati Štern ( e-mail: ).
Anketa

 

Obveznosti staršev

 • Redno plačevanje prispevka za šolsko prehrano.
 • Pravočasna odjava posameznega obroka skladno s pravili šolske prehrane.
 • Plačilo polne cene obroka, če obroka ne odjavite pravočasno.

Subvencionirani obroki

Od 1.9.2014 dalje veljajo nekatere spremembe pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, torej tudi pri uveljavljanju pravice do subvencionirane šolske prehrane (na podlagi 25. in 26. člena ZUPJS). Na podlagi izmenjave podatkov med Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, šole upoštevamo uvrstitev v dohodkovni razred iz odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji in ustrezno znižamo višino položnice za malico in kosilo. Če družina nima veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji svetujemo, da starši čim prej vložijo vlogo za otroški dodatek (pristojni center za socialno delo) oziroma državno štipendijo.

Komu subvencija?

Višina subvencije malice in kosila ostaja enaka, kot je določena s trenutno zakonodajo. Subvencija malice pripada tistim učencem, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji. Subvencija pripada v višini cene malice. Subvencija kosila pripada učencem, ki se redno šolajo, so prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 18 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji. Subvencija pripada v višini cene kosila.

Cenik

     

OBROK CENA (z DDV)
Malica za učence 0,90 EUR
Popoldanska malica 0,70 EUR
Kosilo za učence (1. – 5. razred) 3,10 EUR
Kosilo za učence (6. – 9. razred)  3,20 EUR
Malica zaposleni (otroška)  0,90 EUR
Malica zaposleni (obogatena)  1,90 EUR
Solatni krožnik  2,10 EUR
Kosilo odrasli zaposleni  3,70 EUR
Kosilo (pakirano)  4,60 EUR
Kosilo za zaposlene med počitnicami 4,20 EUR

 

Diete

Za učence s potrdili o medicinsko indicirani dieti pripravljamo prilagojene malice, kosila in popoldanske malice, če so le ti na te obroke tudi prijavljeni.

Dietne obroke ste starši dolžni odjavljati v primeru odsotnosti otroka.

Obrok odjavite najkasneje do 8.00 ure zjutraj za isti dan na portalu LoPolis.

Odjavo sporočite tudi v šolsko kuhinjo na e-mail: ali se obrnite na vodjo šolske prehrane, Renato Štern: e-mail:

Magnetna kartica

 • Tudi letos bodo učenci na matični šoli za prevzem kosila uporabljali magnetno kartico,
 • uporaba magnetne kartice je obvezna, skrb za kartico prevzame učenec sam,
 • v primeru izgube ali poškodbe kartice, stroške izdelave nove kartice krijete starši,
 • učenci so dolžni nositi kartico v šolo,
 • v primeru izgube kartice ali da je učenec le to pozabil doma, učenec to pred začetkom pouka sporoči vodji prehrane, ki označi prevzet obrok. 

V primeru izgubljene kartice  za prevzem kosila v jedilnici, starši naročite izdelavo nove kartice.  Cena nove kartice je 3 evre in bo poravnana po položnici. Pisno naročilo oddate na e-naslov:  

Odjava posameznega obroka

V primeru bolezni ali druge odsotnosti učenca, starši odjavite obroke za določen čas:

na portalu Lo.Polis

 

izjemoma v računovodstvu šole na 57 80 625 ali 041 664 553.

 

Navodila za odjavo obrokov

Pravočasna odjava za vse obroke je odjava, ki je prejeta do 8.00 za isti dan.  Pri prijavi oziroma odjavi obroka po telefonu obvezno navedite ime in priimek otroka, razred ter dan, ko otroka prijavljate oziroma odjavljate od obroka. Za nepravočasno odjavljene obroke starši plačate polno ceno. Učencu, ki bo odsoten na dnevih dejavnosti, ki jih organizira šola, odjavi obrok strokovni delavec – vodja dejavnosti Primer: Vodja dejavnosti odjavi obrok  za vse učence, ker ga ta dan zaradi dejavnosti zanje ni organiziranega. Če se učenci vrnejo v šolo še v času kosila, sistem kosil ostane nespremenjen.  V primeru, da kosila učenec ta dan ne želi, a je nanj prijavljen, kosilo lahko odpovedo le starši.

(Skupno 6.934 obiskov, današnjih obiskov 2)
Dostopnost