logo e-učbeniki2

Učbeniški sklad je v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov ustanovljen, da se učenkam in učencem osnovne šole zagotovi učbenike, ki jih potrebujejo pri pouku. 

Izposoja učbenikov je za vse učence brezplačna.

V šolskem letu 2021/2022 bo za 1. triletje izposojevalnino za učna gradiva krilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. To pomeni, da bo učna gradiva (učbenike in delovne zvezke) za učence 1., 2. in 3. razreda nabavila šola. Potrebščine starši nabavijo sami.

Delovne zvezke za učence od 4. do 9. razreda prav tako kupijo starši.

Učbenike za novo šolsko leto bodo učenci prejeli v zadnjem tednu avgusta oziroma v prvem tednu septembra. Z učbeniki naj učenci ravnajo skrbno, saj so namenjeni več generacijam. Za poškodovan, uničen ali izgubljen učbenik je potrebno plačati odškodnino v skladu z 12. členom Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov. Višina odškodnine je določena z nabavno ceno in starostjo učbenika.

 

Andrej Jalen,

knjižničar in skrbnik učbeniškega sklada

Seznam učbenikov, delovnih zvezkov in drugih gradiv 2021/2022
(Skupno 433 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost